Access

Company Name Xplus, Inc.
Address Landik No.3 Ginza Bldg. 7F, 7-10-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan
Telephone 03-6264-7906
E-mail daz@x-plus.co.jp
Contact Personnel Cheung Darren (DAZ)
URL www.x-plus.co.jp